เกี่ยวกับ แพทเท็คส์

พันธกิจ

เพิ่มศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้ครีเอเตอร์และคนลงมือทําด้วยวิธีที่ครอบคลุมทั้งหมดเพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของพวกเขา

คำมั่นสัญญา

ทําให้ผู้ใช้ของเรารู้สึกมีพลังที่จะไว้วางใจในความสามารถและทักษะของตนเอง และเตรียมพร้อมที่จะไปถึงระดับต่อไป รับแรงบันดาลใจ และจัดการกับโครงการที่มีความทะเยอทะยานใหม่ๆ ด้วยผลลัพธ์ที่ดีกว่าโดยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณค่า

  • ความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค: เราให้ความสำคัญต่อความต้องการของผู้บริโภคเป็นอันดับหนึ่ง รวมถึงให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำกับลูกค้าเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ "เพียงปลายนิ้วสัมผัส" โดยผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความเข้าใจ เพราะเราจะนำเสนอโซลูชั่นที่ จำเป็นและเข้าใจง่าย รวมถึงให้เวลาในการเรียนรู้อย่างเต็มที่
  • ความคิดเชิงปฏิบัติ: เรามีเชื่อมั่นว่าผู้ที่กล้าลงมือทำ จะสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆ และนวัตกรรมที่เกินกว่าจินตนาการ และนั่นคือเป็นแรงผลักดันให้เราสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่กล้าลงมือทำ