ติดต่อเรา

   

บริษัท โอโจ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 12

เลขที่ 163 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

Contact no.: +66 2 117 0621

Email: CS@ojoglobal.co.th

OJO Global Trading Co., Ltd.

12th Floor, Rajapark Building

163 Sukhumvit21 Road (Asok),

Khlongtoei-Nue Sub-district,

Wattana District,

Bangkok 10110

Contact no.: +66 2 117 0621

Email: CS@ojoglobal.co.th

Web: OJOGlobal.co.th

Youtube: OJO Global Channel

Facebook: OJO Global.Official

* marked fields are mandatory.
ต้องระบุข้อมูลในฟิลด์นี้
* marked fields are mandatory.
* marked fields are mandatory.
* marked fields are mandatory.
* marked fields are mandatory.
* marked fields are mandatory.
* marked fields are mandatory.