ติดต่อเรา

   

บริษัท โอโจ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 12

เลขที่ 163 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เบอร์ติดต่อ.: +66 2 117 0621

อีเมล: CS@ojoglobal.co.th

OJO Global Trading Co., Ltd.

12th Floor, Rajapark Building

163 Sukhumvit21 Road (Asok),

Khlongtoei-Nue Sub-district,

Wattana District,

Bangkok 10110

Contact no.: +66 2 117 0621

Email: CS@ojoglobal.co.th

Web: OJOGlobal.co.th

Youtube: OJO Global Channel

Facebook: OJO Global.Official

marked fields are mandatory.
ต้องระบุข้อมูลในฟิลด์นี้
marked fields are mandatory.
marked fields are mandatory.
marked fields are mandatory.
marked fields are mandatory.
marked fields are mandatory.
marked fields are mandatory.