กาวพลังตะปู

แพทเท็คส์ได้พัฒนากาวพลังตะปู
ด้วยเทคโลโลยีชั้นสูงจากประเทศเยอรมนี
ซึ่งมีถึง 5 สูตรเพื่อตอบโจทย์การใช้งาน
ทั้งภายในและภายนอกบ้าน ใช้งานง่ายที่สุด
โดยไม่ต้องเจาะให้เสียเวลา ทรงพลัง ทนทาน
ยึดติดแน่นราวกับใช้ตะปู