BONDING SOLUTIONS

ผู้นำกาวพลังตะปู ที่ช่างทั่วโลกไว้ใจ พลังแห่งการเชื่อมติด เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น

แพทเท็คส์ ฟิคซ์ กาวพลังตะปู พลังแห่งการยึดติดเหนือชั้น ให้คุณมั่นใจในผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี 

ไอเดียทรงพลัง